سرفصل های وبینار رایگان آپشن بازار بی حد و مرز

  • آشنایی با ابزار مشتقه
  • آشنایی با اختیار خرید
  • آشنایی با اختیار فروش
  • مزیت های قراردادهای آپشن

با ما در این وبینار همراه باشید…

 

 

چهارشنبه            21  تیر ماه                ساعت 16                    بصورت آنلاین         

ثبت نام وبینار آپشن