سرفصل های وبینار

  • عوامل تاثیر گذار بر دلار و بازارهای موازی

  • سیساست های کلان کشور و تصمیمات مهم تاثیر گذار

  • اقتصاد کلان و تاثیر جراحی های اقتصادی بر روند بازار

  • مناسبات منطقه ای و تغییرات روابط بین الملل

  • تقسیم بندی صنایع بورسی و انتظارات سرمایه گذاران از بازار

233/000تومان

144/000تومان

چهارشنبه

24 خرداد 1402

ساعت

18 الی 20

 

فقط به صورت آنلاین