– طلا در سانسکریت Jval ؛ آنگلوساکسون gold ؛ لاتین aurum که همگی به معنی طلا هستند.
– طلا را از دوران باستان شناخته و به ارزش بالای آن پی بردند.
– هیروگلیف مصری از 2600 قبل از میلاد این فلز را توصیف کرده و در کتاب عهد عتیق بارها به طلا اشاره شده است.
– زمان زیادی است که طلا یکی از گران‌قیمت‌ترین فلزات به حساب آمده و قیمت آن در تاریخ، معیار بسیاری از پول های رایج می‌باشد و تحت عنوان پایه طلا شناخته می‌شود.
– از طلا به عنوان نمادی برای پاکی، ارزش، سلطنت و مخصوصاً نقشهایی که ترکیبی از این ویژگیها است استفاده می‌شود.
– نخستین هدف کیمیاگران، تولید طلا از سایر مواد مانند سرب بود، اگرچه کیمیاگران هرگز موفق به این کار نشدند.
– کیمیاگران نشانه طلا را دایره و نقطه‌ای در وسط می‌دانند و همچنین نشان ستاره شناسی هم هست.
– در بسیاری از مسابقات به نفر اول مدال طلا ، به نفر دوم نقره و به نفر سوم برنز جایزه می‌دهند.
– بیشترین مقدار طلا در جهان در بانک مرکزی دولت فدرال آمریکا وجود دارد.
– در طی قرن نوزدهم هر جا ذخایر بزرگ طلا کشف می‌شد، هجوم طلا رخ می‌داد.
– از جمله هجوم طلای کالیفرنیا ، کلرادو ، اتاگو ، استرالیا ، Black Hills و کلوندایک.